** Semua masa mengikut GMT+3


Date

16.06.2024

Eid al-Adha

Asset

Status

Equities Kuwait

Ditutup

Equities Qatar

Ditutup

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Equities India

Ditutup

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Date

17.06.2024

Eid al-Adha

Asset

Status

Equities Kuwait

Ditutup

Equities Qatar

Ditutup

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Equities India

Ditutup

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Date

17.06.2024

Youth Day

Asset

Status

Equities South Africa

Ditutup

Date

18.06.2024

Eid al-Adha

Asset

Status

Equities Kuwait

Ditutup

Equities Qatar

Ditutup

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Date

19.06.2024

Eid al-Adha

Asset

Status

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Date

19.06.2024

Juneteenth

Asset

Status

DOW-SEP24

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

NK-SEP24

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

NSDQ-SEP24

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

SP-SEP24

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

BRNT-AUG24

01:00 - 20:30 (Ditutup awal)

BRNT-SEP24

01:00 - 20:30 (Ditutup awal)

CL-AUG24

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

NGAS-JUL24

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

NGAS-AUG24

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

COPP-JUL24

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

PALAD-SEP24

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

PLAT-JUL24

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

XAUUSD

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

XAGUSD

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

COCOA-SEP24

Ditutup

COFFE-SEP24

Ditutup

SUG11-JUL24

Ditutup

SUG11-OCT24

Ditutup

CORN-JUL24

Ditutup

WHEAT-JUL24

Ditutup

LCTT-JUN24

Ditutup

LCTT-AUG24

Ditutup

Equities US / ETFs

Ditutup

Date

20.06.2024

Eid al-Adha

Asset

Status

Equities Saudi Arabia

Ditutup

Date

20.06.2024

National Day

Asset

Status

Equities Chile

Ditutup

Tarikh

Acara

Aset

Status

16.06.2024

Eid al-Adha

Equities Kuwait

Equities Qatar

Equities Saudi Arabia

Equities India

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

17.06.2024

Eid al-Adha

Equities Kuwait

Equities Qatar

Equities Saudi Arabia

Equities India

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

17.06.2024

Youth Day

Equities South Africa

Ditutup

18.06.2024

Eid al-Adha

Equities Kuwait

Equities Qatar

Equities Saudi Arabia

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

19.06.2024

Eid al-Adha

Equities Saudi Arabia

Equities United Arab Emirates

Ditutup

Ditutup

19.06.2024

Juneteenth

DOW-SEP24

NK-SEP24

NSDQ-SEP24

SP-SEP24

BRNT-AUG24

BRNT-SEP24

CL-AUG24

NGAS-JUL24

NGAS-AUG24

COPP-JUL24

PALAD-SEP24

PLAT-JUL24

XAUUSD

XAGUSD

COCOA-SEP24

COFFE-SEP24

SUG11-JUL24

SUG11-OCT24

CORN-JUL24

WHEAT-JUL24

LCTT-JUN24

LCTT-AUG24

Equities US / ETFs

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:00 (Ditutup awal)

01:00 - 20:30 (Ditutup awal)

01:00 - 20:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

01:00 - 21:30 (Ditutup awal)

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

Ditutup

20.06.2024

Eid al-Adha

Equities Saudi Arabia

Ditutup

20.06.2024

National Day

Equities Chile

Ditutup

Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan.
Semua instrumen kewangan tidak akan terjejas disebabkan perubahan dan akan tersedia untuk didagangkan semasa waktu perdagangan biasa.
Jangan ragu untuk Menghubungi Kami jika anda mempunyai sebarang soalan.