** เขตเวลาใช้ GMT+3 ทั้งหมด


Date

16.06.2024

Eid al-Adha

Asset

สถานะ

Equities Kuwait

ปิด

Equities Qatar

ปิด

Equities Saudi Arabia

ปิด

Equities India

ปิด

Equities United Arab Emirates

ปิด

Date

17.06.2024

Eid al-Adha

Asset

สถานะ

Equities Kuwait

ปิด

Equities Qatar

ปิด

Equities Saudi Arabia

ปิด

Equities India

ปิด

Equities United Arab Emirates

ปิด

Date

17.06.2024

Youth Day

Asset

สถานะ

Equities South Africa

ปิด

Date

18.06.2024

Eid al-Adha

Asset

สถานะ

Equities Kuwait

ปิด

Equities Qatar

ปิด

Equities Saudi Arabia

ปิด

Equities United Arab Emirates

ปิด

Date

19.06.2024

Eid al-Adha

Asset

สถานะ

Equities Saudi Arabia

ปิด

Equities United Arab Emirates

ปิด

Date

19.06.2024

Juneteenth

Asset

สถานะ

DOW-SEP24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NK-SEP24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NSDQ-SEP24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

SP-SEP24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

BRNT-AUG24

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

BRNT-SEP24

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

CL-AUG24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-JUL24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-AUG24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COPP-JUL24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PALAD-SEP24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PLAT-JUL24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAUUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAGUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COCOA-SEP24

ปิด

COFFE-SEP24

ปิด

SUG11-JUL24

ปิด

SUG11-OCT24

ปิด

CORN-JUL24

ปิด

WHEAT-JUL24

ปิด

LCTT-JUN24

ปิด

LCTT-AUG24

ปิด

Equities US / ETFs

ปิด

Date

20.06.2024

Eid al-Adha

Asset

สถานะ

Equities Saudi Arabia

ปิด

Date

20.06.2024

National Day

Asset

สถานะ

Equities Chile

ปิด

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

16.06.2024

Eid al-Adha

Equities Kuwait

Equities Qatar

Equities Saudi Arabia

Equities India

Equities United Arab Emirates

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

17.06.2024

Eid al-Adha

Equities Kuwait

Equities Qatar

Equities Saudi Arabia

Equities India

Equities United Arab Emirates

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

17.06.2024

Youth Day

Equities South Africa

ปิด

18.06.2024

Eid al-Adha

Equities Kuwait

Equities Qatar

Equities Saudi Arabia

Equities United Arab Emirates

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

19.06.2024

Eid al-Adha

Equities Saudi Arabia

Equities United Arab Emirates

ปิด

ปิด

19.06.2024

Juneteenth

DOW-SEP24

NK-SEP24

NSDQ-SEP24

SP-SEP24

BRNT-AUG24

BRNT-SEP24

CL-AUG24

NGAS-JUL24

NGAS-AUG24

COPP-JUL24

PALAD-SEP24

PLAT-JUL24

XAUUSD

XAGUSD

COCOA-SEP24

COFFE-SEP24

SUG11-JUL24

SUG11-OCT24

CORN-JUL24

WHEAT-JUL24

LCTT-JUN24

LCTT-AUG24

Equities US / ETFs

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

20.06.2024

Eid al-Adha

Equities Saudi Arabia

ปิด

20.06.2024

National Day

Equities Chile

ปิด

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ